انسان ها با شناخت صحیح انواع احساسات خود و بروز به جای آنها می توانند جلوی آسیب های بسیاری را که به خود می زنند را بگیرند.

تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است