مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/6/15

تغییر رفتار سهم هاى شاخص‌ساز

یادداشت هفته استاد وحید میرزائی در جهان اقتصاد:

اصلاح هنوز تمام نشده و به صورت زمانى تا اواخر شهریور به صورت پهنه یا احتمال زیاد به شکل مثلث ادامه پیدا خواهد کرد و در این شرایط نوسانگیران بازار بیش از سایرین از شرایط به وجود آمده منتفع خواهند شد.

این بخشــى از پیش بینى بازار بورس در روز دوشــنبه هفته گذشته بود که بعد از تعطیلات ایام سوگوارى در همین ستون به آن اشاره کردیم، حالا با گذشت زمان مشخص مى شود که سناریو گفته شده کاملا درست بوده و برخلاف برخى از اظهارنظرهاى سیگنالیست ها، اصلاح بازار هنوز تمام نشده است.

البته این به معناى ریزش و یا پیشنهاد فروش سهام نیست بلکه رفتار حقوقى در روز چهارشنبه نشان داد که به شدت علاقمند خرید سهام هاى شاخص ساز در کف قیمت است!

خریدهاى میلیونى حقوقى از یک سو و بسته بودن تعدادى از سهام هاى بزرگ نشان مى د هد که هنوز در اسحله ماشه وجود دارد و هنوز پایان نبرد فرا نرسیده، به عبارت دیگر ریزشى در کار نیست و هر چه هست روند طبیعى بازار و روند اصلاح است.

اما روز شنبه بازار سبز پوش مى شود و یا مانند روزهاى اخیر بیش از 200 نماد قرمز خواهد بود؟ پاسخ روى کاکل عدد 1.600 میلیون واحد قرار دارد! به عبارت ساده تر یعنى در صورتى که امروز شاخص حمایت قبلى خود (محدوده 1.600) را از دست بدهد احتمالا تا محدوده 1.500 تا 1.540 اصلاح را ادامه خواهد داد اگرچه به ظاهر 60 تا 100 هزار واحد دیگر ریزش خواهد کرد ولى براساس تکنیکال مى تواند الگوى سر و شانه را تکمیل کند و مجدد به سمت هدف سقف قبل یعنى محدوده 2 میلیون واحد حرکت کند.

البته باید به این نکته نیز اشــاره کرد که طى این مدت بســیارى از سهام هایى که بیش از حد ارزش خود و به شکل کاذب و هیجانى رشد کرده اند اصلاح هاى سنگینى خواهند داشت مگر سهم هاى بزرگ با بنیاد قوى و یا اخبار و افشاى اطلاعات.

در همین اثنا زمزمه هایى ضد و نقیض در تالار شیشه اى به گوش مى رسد که باعث شده یک باور جدید پدید آید، گفته مى شــود حقوقى ها روى فروش سهام هاى دولتى حساب ویژه اى باز کرده اند و بازیگران حقوقى حجم خرید را به سمت همه سهم ها از جمله سهام هاى خرد و کوچک ببرند تا رونق خرید و رشد به شکل یک دست در کل بازار صورت بگیرد. پیروان این نظریه معتقدند، تنها راه منطقى این اســت که باید قیمت سهام هاى شاخص ساز کاهش یابد تا بازار بتواند متعادل شــود چرا که طى این مدت اغلب پول ها و اوج تقاضاها متعلق به ســهام هاى شاخص ساز بود و صفه هاى میلیونى در آن باعث مى شد تا سهام هاى کوچک که بخش عظیمى از بازار را تشکیل مى دهند قربانى این روند نابرابر شوند! واقعیت این اســت که طى یک ماه اخیر کل بازار به برگشت ســهام هاى شاخص ساز گره خورده، درحالى که سال هاى قبل شاخص سازها همیشه با کف سازى مناسب بالا مى رفتند و جلوى ریزش بیش از حد بازار را مى گرفتند ولى امروز خود این سهم ها باعث ریزش بازار شده اند. حال این شــنیده ها و تحلیل دنبال کننده هاى آن تا چه اندازه صحیح مى باشد خود موضوعى است که طى روزهاى آینده با رفتار حقوقى مى توان به صحت و سقم آن پى برد.

دانلود فایل روزنامه: دانلود

لینک خبر: جهان اقتصاد

 

مقالات مرتبط

حذف سودهاى الگوریتمى دیر اما موثر بیشتر
سناریوهاى مختلف بازار بورس متاثر از نقش آفرینى حقوقى ها بیشتر
شوك درمانى براى احیاء شاخص بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است