درباره وحید میرزایی

Doctor of business administration

دکترای مدیریت راهبردی کسب و کار

سرمایه گذار، مشاور و مربی مالی شخصی و بیزینس کوچ کسب و کارها، سرمایه گذاری ( کسب و کار ، ملک ، خودرو ، لیزینگ ، طلا ، سهام )

نویسنده کتاب های هزارتوی ذهن ثروتمندان و موفقیت مالی در بورس

 

 

سرمایه گذار و مشاور مالی شخصی وحید میرزائی

وحید میرزائی دکترای مدیریت راهبردی کسب و کار (Doctor of Business Administration) و فعال اقتصادی و نویسنده کتاب دروغ راز و کتاب هزارتوی ذهن ثروتمندان و موفقیت مالی در بورس ، با 13 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه و سرمایه گذاری آزاد ، ملک ، طلا و بازار خودرو ، می کوشد تا با اتکا به برخورداری از دانش نظری و عملی از اقتصاد و حسابداری و بازار مالی و بانکداری و تحلیل گزارش از داده های مالی بتواند در راستای راهنمایی کردن اشخاص در باره طرح های مالی ، با دانش مالیاتی و استراتژی های سرمایه گذاری و امنیت ، بیمه ، طرح پانسیون و املاک غیر منقول و اموال منقول و همچنین انجام امور شامل ارزیابی درآمد و اموال اشخاص و به جریان انداختن پول نقد ، پوشش بیمه ای و اهداف مالی برای برقراری راهبرد های سرمایه گذاری گامی بردارد .

در این راستا تلاش می شود با برگزاری همایشها و سمینارها ی مالی و خدمات مشاوره ای در جهت هدفمند کردن مسیر مالی افراد برای رسیدن به استقلال مالی موارد ذیل ارائه گردد .

  • تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی اشخاص برای تعیین استراتژی ها و دستیابی به اهداف مالی .
  • پاسخگویی به سوالات اشخاص درباره اهداف و جزئیات طرح مالی خود .
  • ساخت و حفظ جایگاه شغلی اشخاص و به روز کردن طرح های فعلی .
  • اجرای پیشنهادهای برنامه مالی و یا ارجاع اشخاص به کسانی که می توانند آن ها را در اجرای برنامه ها کمک کنند .
  • مصاحبه با اشخاص برای تعیین حقوق جاری ، هزینه ها ، بدهی ها ، دارایی ها ، پوشش بیمه ای ، وضعیت مالی ، اهداف مالی ، تحمل ریسک ، و سایر اطلاعات لازم برای توسعه طرح های مالی .
  • مرور و بررسی مرتبط با برنامه ها و حساب های اشخاص ، جهت تعیین تغییرات بوجود آمده در زندگی ، اقتصاد و عملکرد مالی که نشان دهنده نیاز به ارزیابی مجدد برنامه ها می باشد .

پیشنهاد راهکارهایی که اشخاص بتوانند در رسیدن به مقاصد و اهداف مالی به کارگیرند ، از جمله تو صیه هایی که در حوزه هایی مانند مدیریت نقدینگی ، پوشش بیمه ، برنامه ریزی سرمایه گذاری و بررسی فرصت های سرمایه گذاری موجود برای تعیین تناسب آن ها با برنامه های مالی .