مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/4/7

جنبش بى سر در بورس!

شــاخص کل درست زمانى روز چهارشنبه گذشــته به مرز 1420000 واحدى رسید که بسیارى از سهامداران براى پیش‌بینى اتفاقات روز شنبه، آخر هفته فعالى را در کانال ها و سایت هاى مرتب با بازار سرمایه طى کردند. در واقع سهامداران با مطالعه تحلیل ها، پیش بینى ها و اظهار نظرهاى افراد مختلف در تلاش بودند تا به این ســوال پاسخ دهند که روز شنبه (امروز) با باز شدن بازار روند رکورد زنى شاخص کل ادامه دار خواهد بود و یا بازار وارد فاز اصلاحى و یا حتى ریزش خواهد شد. آنچه طى دو روز اخیر بیش از همه در اظهارنظرهاى فعالان بورس خودنمایى مى کرد گره زدن بازار سرمایه با انواع موضوعات با ربط و بى ربط حاشیه اى بود در واقع این اتصال موضوعات مختلف به جریان بازار، همیشه در بین فعالان این حوزه مرسوم بوده ولى با حضور ده ها هزار فعال بورسى جدید طى چند ماه اخیر و به خصوص در چند روز گذشــته این گره زدن هاى موضوعى! به اوج خود رسیده است به طور نمونه گروهى معتقد بودند نوسانات هفته گذشته ارز باعث خواهد شد تا فشار فروش از روز شــنبه افزایش یابد در صفحه دیگرى مخالف این نظر گفته مى شد این افراد باور داشتند که نوسانات ارز و اظهار نظرهاى مسئولان بانک مرکزى در کنترل نرخ ارز باعث مى شود تا میل حضور در بورس افزایش یابد.
گروهى مسائل سیاست خارجى بخصوص انتخابات آمریکا، تظاهرات و اغتشاشات خیابانى نیویورك، میناپلیس، لس آنجلس، واشنگتون و حتى توئیت هاى ترامپ براى مذاکره با ایران را در بازار سرمایه تاثیرگذار منفى مى دانستند، البته گروهى در صفحه مجازى دیگرى با استناد به رشد بازار بورس آن هم درســت بعد از اتفاقات اخیر آمریکا را دلیل مناسبى براى رشد شاخص کل مى دانستند. برخى از تحلیلگران، شــاخص روز شــنبه را آغاز اصلاحات و ریزش مى دانند و عده اى دیگر شاخص 1500000 و پرواز تا 1800000 را تا اواسط ماه جارى پیش بینى مى کنند، موجى از سهامداران عطش خرید دارند گروهى به دنبال فروش و برخى بى تفاوت از اتفاقات درحال سهامدارى تا پایان سال. اینکه کدام تحلیل صحیح است یا غلط؟ و یا هفته جارى زمان خرید است یا فروش؟ در جاى دیگر باید به آن پرداخته شود ولى آنچه مسلم است، بازار سرمایه دچار یک فشار روانى شدید شده و در این آشفتگى اظهارنظرها، هرکه بیشتر بتواند بر روان بازار تسلط پیدا کند مى تواند سرنوشت موج بعدى را به دست بگیرد.
ورود هزاران سهامدار جدید به بورس و چند برابر شدن جمعیت فعالان این حوزه درحالى صورت گرفته که ســاختار بازار، هنوز خود را متناسب با جمعیت فعلى نکرده و همین جمعیت بزرگ در ساختار کلیشه اى غیرمنعطف باعث شده تا شاهده موج سرگردان و آشفته سهامداران جدید باشیم. لطف این روزهاى مسئولان و دست اندرکاران بورس خلاصه شده به ارائه سهام هاى عرضه اولیه و شاید نظارت بیشتر بر ناظران، ولى واقعیت این است که نبود لیدرهاى فعال در هدایت نقدینگى در خریدهاى مناسب باعث شده تا خریدهاى فله اى، سهام هاى بى ارزش را بادکنکى بالا ببرد و از طرفى جمعیت سرگردانى مانند جنبش هاى بى سر! به شکلى بى منطق و تخریبى ارزش سهام ها را بالا و پایین بکشند. باید دوباره تاکید کرد که تالار بورس نیاز به حضور لیدرهاى با دانش و توانمندى دارد که بتواند جمعیت ده ها هزار نفرى نابلد و آماتور بورس را هدایت کنند تا رفتار هیجانى آنها باعث از بین رفته سرمایه ها، حبابى کردن ارزش برخى از سهم هاى بى ارزش و تخریب منطق بازار نشود.

دانلود فایل روزنامه: دانلود

مقالات مرتبط

حذف سودهاى الگوریتمى دیر اما موثر بیشتر
سناریوهاى مختلف بازار بورس متاثر از نقش آفرینى حقوقى ها بیشتر
شوك درمانى براى احیاء شاخص بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است