مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/7/5

حذف سودهاى الگوریتمى دیر اما موثر

یادداشت هفته استاد وحید میرزائی در جهان اقتصاد:
چند هفته اى اســت شاخص بین کانال 1.5 تا 1.7 میلیون واحد در نوسان است و به جز کدهاى حقوقى و سودهاى ناچیز عرضه هاى اولیه کسى از این بازار عایدى چندانى ندارد، یک روز مثبت و چند روز پشت سر هم منفى کار را به جایى رسانده که اغلب ســهام ها بین 40 تا 80 درصد اصلاح داشــتند و این یعنى نصف شدن سرمایه هاى افرادى که در تابستان خرید کرده اند.
هفته قبل اشاره کردیم که رفتار کدهاى حقوقى در هر سهم بایکدیگر کاملا متناقض و متفاوت بود و این شیدایى در رفتار و نداشتن انسجام این هفته نیز مشخص بود در برخى از سهام ها حقوقى ها سهم ها را جمع و در برخى از سهام ها چنان فشار عرضه را بالا بردند که صف هاى میلیونى فروش تشــکیل شد دست آخر نیز روز چهارشنبه تنها با خرید چند سهم شاخص ساز، نمودار بازار را کمى بالا بردند که سو سوى امید براى شروع هفته وجود داشته باشد.
اگرچه اصلاح همچنان ادامه دارد و احتمال مى رود تا اواخر مهر ماه پاشــنه روى همین درب بچرخد! ولى آنچه مســلم اســت با توجه به روند حرکتى شاخص و همچنین وجود واگرایى مثبت انتظار برگشت بازار در این هفته با استفاده از حمایت 1560000 واحدى وجود دارد و درصورت پیچیده تر شــدن شرایط، شاخص کل مى تواند از حمایت 1510000 واحدى براى برگشت استفاده کند به عبارت ساده تر حمایت قوى روى کانال 1.5 میلیون واحدى وجود دارد و بعید است شاخص کل بیش از این ریزش کند ولى همانگونه که اشاره شد تا همین جاى کار هم بسیارى از سهامداران ضررهاى قابل توجهى داشته اند.
واقعیت این است متولیان و مسئولان بورس هم حمایت هاى قطره چکانى دارند که این امر باوجود اصلاح سنگین اخیر نمى تواند گره گشاى فضاى موجود باشد. حالا که بازار به دلایلى که بارها در همین ســتون به آن اشــاره کردیم حدود 600 هزار واحد ریزش داشته، متولیان اعلام کردند که از این پس بلک باکس ها یا همان معامــلات الگوریتمى حق معامله در بازار بــورس را ندارند و افراد نمى توانند با استفاده از این نرم افزارها از فضاى پرتلاطم بازار سودجویى کنند. موضوعى مهم و با اهمیت که به نظر مى رسد از مدتها قبل باید این اقدام صورت مى گرفت. از آنجایى که شاخص کل این روزها نمایانگر واقعیت هاى بازار بورس نیست به بررســى شاخص هم وزن مى پردازیم چراکه شاخص کل این روزها با سبز شدن چند نماد رشد مى کند درحالى که 90 درصد بازار در وضعیت قرمز است برهمین اســاس تحلیل شاخص هم وزن شــاید تا حدودى دورنماى دقیق ترى از بازار را نشان دهد.
براساس داده هاى تکنیکال، شاخص هم وزن درحال ساختن یک کف دوقلو مانند الگوى شــاخص کل است که اگر این داده ها را ملاك تحلیل قرار دهیم مى توان نتیجه گرفت که در چند روز آینده، شاخص هم وزن متعادل شود و این بدان معنا نیســت که شاخص هم وزن رشد مى کند بلکه نشان مى دهد که باید انتظار افت قیمتى در بیشتر نمادهاى کوچک باشیم چراکه حجم مبناها در هر نمادى درحال پر شدن است البته حضور خریداران قسمت خوب ماجراست و افت قیمت، قسمت بد این سناریو است با این وجود پیش بینى مى شود که سهام کوچک بیش از پیش در کانون توجهات قرار گیرند و حرکت آهسته و آرام رو به رشد را در این خرده نمادها شاهد باشیم.
از آنجایى که منطق فعالان بورس به خصوص ســهامداران کوچک و تازه وارد بر پایه "فرار از زیان بیشتر" پایه ریزى شده و بسیارى تحمل فشار این روزهاى سنگین بازار را ندارند و فقط مى خواهند با فروش دارایى ها خود از زیان بیشتر جلوگیرى کنند هر پیش بینى نمى تواند شکل قطعى داشته باشد مگر اینکه دولت و متولیان با اتخاذ راهکارهاى اثربخش و حمایت هاى صحیح، منطق بازار را تغییر دهند.

فایل صفحه اول روزنامه: دانلود
فایل صفحه مقاله: دانلود

مقالات مرتبط

آفت تک قطبى بودن ذهن در بازارهاى مالى بیشتر
اقتباس تالار شیشه اى از آژانس شیشه اى! بیشتر
تقابل الگوهاى مدیریت مالى مدرن و سنتى بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است