مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/6/1

رکوردهاى بورس در سقوط

یادداشت هفته استاد میرزائی در جهان اقتصاد:

رکوردزدنى در صعود حالا جاى خود را به رکوردزنى در ســقوط داده اســت. افت شاخص 70 ،80 و حتى 90 هزار واحدى در یک روز باعث شده تا برخى از سهامداران تمرکز و اســتراتژى کارى خود را از دســت دهند و براى فرار از متضرر شدن براى روزهــاى متمادى در صف هاى میلیونى فروش قرار گیرند. ترس از شکســت و از دست دادن سرمایه تا حدى زیاد بود که روند اصلاح شاخص بیشتر از پیشبینى هاى تحلیلگران بود.

در شرایطى که فضاى ترس بیشتر از منطق در تالار شیشه اى پابرجاست، شاید مناسب ترین مطلب در این ایام، بررسى چند دلیل ریزش عمیق شاخص باشد.

فشار فروش حقوقى

ترس حقیقى ها از جایى شــروع شده که حقوقى ها در یک روند هماهنگ دست به فروش پلکانى زدند، ماجرا از این قرار است که بخشى از فشار فروش بازار از سوى نهادهاى حقوقى مربوط به صندوق هاى درآمد ثابت است که چندى پیش ملزم شده اند حد نصاب سرمایه گذارى در سهام را تا 5 درصد کاهش دهند گفته مى شود این اقدام براى بالا بردن میزان شــناورى هر ســهم در بازار صورت گرفته است ولى در هرحال به نظر مى رسد مبلغ فروش سهام از سوى این صندوق ها براى رعایت حد نصاب 5 درصدى حدود 15 هزار میلیارد تومان است که با توجه به شرایط خاص بازار سهام در این روزها، لازم است مهلت بیشترى به این صندوق ها (براى مثال 3 ماه) داده شود. در ماه آینده فرصت هاى بسیار بهترى براى فروش وجود دارد و نیازى به حراج سهام ارزنده در این قیمت ها نیست.

همرنگى با جماعت

این باور بســیارى از سهامداران است و حتى ممکن است شما هم دچار این خطاى ذهنى شوید! "بعید است یک گروه بزرگ اشتباه کنند."

حتى اگر متقاعد شده باشید که یک عقیده یا رفتار خاص، غیر منطقى یا نادرست است ممکن است باز هم از دیگران تبعیت کنید؛ چرا که بر این باور هستید که " آنها چیزى بیشــتر از شــما مى دانند" این امر به خصوص در مواردى شایع است که فرد تجربه کمترى دارد.

تمایل به همرنگى با جماعت، در میان بیشتر افراد دیده مى شود و نمونه هاى فراوانى را از آن مى توانیم در تاریخ و زندگى شخصى خود مشاهده کنید. روانشناسان نام این الگو را (رفتار توده اى) نامیده اند. تاثیر این مدل رفتارى را مى توان در تمامى وجوه زندگى انسان مشاهده کرد؛ از مد و پوشاك گرفته تا سبک زندگى و فرهنگ. یکى از مهمترین عرصه هاى بروز رفتار توده اى در بورس و بازار سرمایه است.

نیروى محرکه اى که سرمایه گذاران را به وارد کردن پول خود در چنین سرمایه گذارى نامشخصى مى کشاند، مشــاهده افرادى است که دست به چنین کارى مى زدند. به عبارتى یک حرکت توده اى قوى از لحاظ ذهنى حتى مى تواند بر یک خبره مالى را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

درحال حاضر بســیارى از سهامداران صرفا به دلیل اینکه صفهاى خرید و یا فروش میلیونى را مى بینند ترغیب به خرید یا فروش مى شوند چرا که تصور مى کنند این جمعیت بزرگ چیزى را در مورد سهم مى دانند که آنها نمى دانند و این دلیل دیگرى در ریزش بزرگ بازار بورس در چند روز اخیر بود.

فریب دست بازار

اصطلاح مرســوم بازار سرمایه "دست" است، وقتى مى گویند (دست خریده) یعنى بازیگران اصلى بازار با قدرت درحال خرید هستند آنها اغلب با کمک شایعات، افشاى اطلاعات و حتى جو ساختگى، فضاى بازار را تحت تاثیر قرار مى دهند، وقتى دست ً مى خواهد بخش بزرگى از سهمى را در قیمت پایین از آن خود کند عموما جو منفى در بازار زیاد مى شود و هر زمانى که "دست" برنامه فروش داشته باشد اخبار مثبت پخش مى شود. به طور کلى دست همیشه برخلاف بازار رفتار مى کند. گاهى یک دست از یک بازى 200 معادل 150 اش را مى گیرد و 50 انتهایى را به حقیقى مى دهد تا در گزینه بعد بتواند بازى بعدى تعریف کند.

هر گاه داده هاى تحلیلى ســهامداران کوچک بیانگر یک رشد خوب است اما اخبار پیرامونى اش منفى است باید بیشتر درصدد سرمایه گذارى باشید و بالعکس هر گاه در سقف داده هاى تحلیلى شما نشان از ریزش داشت به اخبار خوش بى تفاوت باشید. درهر حال بازى "دست" را باید جدى گرفت اگر دستى فعال نشود هر چقدر نشانه هاى چرخش وجود داشت حرکتى رخ نمى دهد و اگر "دست" خروج نکند کاهشى هم رخ نمى دهد.

درهرحال آنچه مســلم است، سایه ترس در بالاى سر بازار سرمایه سنگینى مى کند و تا زمانى که این وحشت کاهش نیابد رکورد شکنى ریزش ها ادامه خواهد داشت.

 

فایل صفحه اول روزنامه: دانلود
فایل صفحه مقاله: دانلود

مقالات مرتبط

حذف سودهاى الگوریتمى دیر اما موثر بیشتر
سناریوهاى مختلف بازار بورس متاثر از نقش آفرینى حقوقى ها بیشتر
شوك درمانى براى احیاء شاخص بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است