مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1398/10/17

سال ها قیمت سکه در یک نگاه

وقتی درباره سرمایه گذاری روی سکه صحبت می کنیم توجه به این جدول حائز اهمیت است. در بلند مدت قیمت سکه همواره در حال افزایش است به همین دلیل می تواند پشتوانه مطمئنی برای سرمایه گذاری شما در بازارهای دیگر باشد. اگر ارزش سکه را بشناسیم و در موقعیت مناسب به این بازار ورود کنیم می توانیم سود های خوبی به دست آوریم.
برای مثال آخرین باری که اقدام به خرج بزرگی مانند تلفن همراه، لپ تاپ یا حتی اتومبیل و خانه کردید را به خاطر بیاورید. حالا با استفاده از جدول زیر قیمت سکه در آن سال را مشاهده و حساب کنید اگر از مقداری یا کل هزینه ای که برای آن خرید کرده بودید، صرف نظر می کردید تا امروز چقدر سود نصیبتان می شد.
قیمت سکه تمام از سال 57 تا فروردین 98:

 

سال

قیمت(تومان)

1357

420

1358

1300

1359

2400

1360

3500

1361

3500

1362

3500

1363

3900

1364

4418

1365

6500

1366

11257

1367

9939

1368

10922

1369

12707

1370

12447

1371

12409

1372

16488

1373

30352

1374

44169

1375

41273

1376

38833

1377

45092

1378

58741

1379

60512

1380

60820

1381

69960

1382

86150

1383

104537

1384

122890

1385

167967

1386

190678

1387

231649

1388

288000

1389

435000

1390

630000

1391

910000

1392تیر

 

1393

 

1394

 

1395

 

1396

 

خرداد 97

 

مرداد 97

 

فروردین98

1050000

 

946000

 

936000

 

 1171000

 

1795000

 

2700000

 

3825000

 

4770000

مقالات مرتبط

بازار بورس در انتظار انفجار بزرگ بیشتر
لذت بورس بازى با ترس بیشتر
جنبش بى سر در بورس! بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است