مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/6/29

سناریوهاى مختلف بازار بورس متاثر از نقش آفرینى حقوقى ها

یادداشت هفته استاد وحید میرزائی در جهان اقتصاد:
با قبول و پذیرش ذاتى فراز و فرودهاى بازار ســرمایه، اگر این نگرش به عنوان یک اصل درنظر گرفته شود دیگر نباید بهاى ترسیدن از اخبار و شایعات را با سوزاندن سرمایه و دارایى ها پرداخت کرد.
اگرچه هفته گذشته در پاراگراف آخر همین ستون با ارائه مستندات و تحلیل هاى مختلف پیش بینى کردیم که بازار از ساعات پایانى روز دوشنبه دوباره سبز پوش خواهد گشت و البته همینطور هم شد ولى رفتار متناقض حقوقى ها در ساعات پایانى روز چهارشنبه باعث شده با وجود رشد شاخص کل، پیش بینى روز شنبه (امروز) کمى پیچیده شود.
شاید در نگاه اول به نظر برسد که صعود شاخص به کانال 7.1 میلیون واحد یعنى پایان اصلاح و فتح قله هاى قبلى ولى همانطور که اشاره کردیم رفتار متناقض حقوقى ها در سهام هاى مختلف باعث شده تا سناریوهاى متعددى پیش روى بازار امروز باشد.
از منظر تکنیکال شــاخص کل بعد از شواهد صعودى از جمله الگوهاى شمعى برگشتى، اشباع فروش و واگرایى مخفى مثبت همه حکایت از پایان اصلاح دارد. آنچه مشخص است، قدرت نسبى خرید نسبت به افت شاخص کل و ورود سرمایه به شرکت هاى شاخص ساز حکایت از آرامش بازار دارد .
در شرایطى که شاخص کل در ظاهر به اصلاح خود موقتا پایان داده و حجم نقدینگى بار دیگر به بازار سرمایه بازگشته و سهامداران علاقمند به خرید هستند چه سبدهایى قابل اعتمادتر است؟ همانگونه که در ابتدا به فراز و فرودها اشاره کردیم در خلال هرج و مرج هم فرصت وجود دارد. اگر چه تبلیغات روى سهام هاى پالایشگاهى و خودرویى این روزها داغ است و همه منتظر باز شدن سهام هاى بسته شده این دو گروه است ولى بررسى ها نشان مى دهد که بازى آینده در گروه زراعت و کشاورزى نهفته است. البته این پیشنهاد مناسب سهامدارانى است که استراتژى میان مدت دارند و مایلند در این هیاهو و هرج و مرج صف هاى میلیونى سرمایه گذارى کم ریسک ترى کنند.
براساس الگوهاى سالهاى قبل، بدون شک گروه زراعت و کشاورزى در نیمه دوم سال بهترین عملکرد را در بورس ایران خواهد داشت چراکه افزایش سرمایه جذاب از تجدید ارزیابى براى اغلب زیر مجموعه هاى این گروه وجود دارد و همچنین ارتقا عمده سهم هاى زراعتى از بازار دوم به بازار اول فرابورس که عملکرد خوب این شرکت ها در بازار اول ر نشان میدهد مى تواند سود قابل قبولى را به جیب سهامداران بریزد.
خریدهاى هدفمند و ورود پول هوشمند با نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها، جامانده ترین گروه در بورس ایران(میانگین دویســت درصد عقب ماندگى از شــاخص کل) و از کوچکترین گروه بورسى با شناورى هاى بسیار محدود از دیگر ویژگى هاى پنهان و جذاب گروه زراعت و کشاورزى است. افرادى که برنامه هاى خرید خود را به اصلاح و یا قیمت ارز گره مى زنند باز این سبد مى تواند جذاب باشد چراکه اصلاح عمیق این نمادها و قرار گرفتن در کف کانال بلند مدتى خود و همچنین حذف ارز 4200 تومان براى این گروه بیانگر روزهاى پرسود ماه هاى بهمن و اسفند است.

فایل صفحه اول روزنامه: دانلود
فایل صفحه مقاله: دانلود

مقالات مرتبط

آفت تک قطبى بودن ذهن در بازارهاى مالى بیشتر
اقتباس تالار شیشه اى از آژانس شیشه اى! بیشتر
تقابل الگوهاى مدیریت مالى مدرن و سنتى بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است