مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/6/22

شوك درمانى براى احیاء شاخص

یادداشت هفته استاد وحید میرزائی در جهان اقتصاد:

تصمیمات اخیر شوراى عالى بورس مانند دستگاه "الکتروشوك" اتاق احیاء عمل کرد و درست زمانى که شاخص کل، گارد نزولى به خود گرفته بود و نشانه هاى واگرایى را در تحلیلهاى تکنیکال نشان می داد اعلام این تصمیمات مانند شوك باعث به تپش افتادن دوباره قلب بازار بورس شد.

ســلبریتى هاى نوظهور بورس که به دلیل افت شدید اصلاح تمام پیش بینى هایشان اشتباه از آب درآمده بود و طى این مدت تنها خبر عرضه هاى اولیه را مخابره مى کردند بار دیگر کانال هاى vip و پیج هاى خود را فعال کردند تا دوباره ســیگنال فروشى کنند! و انگار نه انگار که تا همین چند روز قبل به جز متهم کردن دولت و حقوقى ها مطلب دیگرى براى ارائه نداشتند.

درهرحال تصمیمات شــوراى عالى بورس اعلام شد و از آنجایى که خبر آن مرتب بازنشر مى شــود تنها به تحلیل این تصمیمات و چگونگى تاثیر آن در بازار سرمایه مى پردازیم.

ســهام خزانه یکى از پر ســر و صداترین این تصمیمات بود بر اساس این تصمیم، شرکتها طبق بند ب ماده 28 قانون رفع موانع تولید اجازه دارند که حداکثر تا 10 درصد ســهام کل شرکت را خریده و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهدارى کنند و بابت معاملات خرید یا فروش سهام خزانه باید گزارش کاملى به سازمان ارائه کنند. اما ســهام خزانه چگونه مى تواند براى بازار بورس مفید باشد؟ درواقع از مدتها قبل ابزارهاى مختلفى در بازار وجود داشته که مى تواند به فرهنگ سازى و ایجاد تعادل در بازار کمک کند، گرچه از سال هاى پیش بحث بازارسازى و بازارگردانى وجود داشته و اســتفاده مى شد، اما در مورد ســهام خزانه فقط آئین نامه آن مصوب شده بود، که قابلیت اجرایى نداشت. در حال حاضر این ابزار مى تواند از رشد و افت هاى شدید جلوگیرى کند به عبارت ساده تر حمایت از ارزش ذاتى قیمت سهم توسط شرکتها بر اساس واقعیات بنیادى و افزایش نقدشوندگى صورت مى گیرد و همین امر باعث مى شود تا صف فروش هیجانى و یا صف خرید ناشى از سفته بازى رخ نداده و یا کمتر اتفاق بیفتد. ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که سهام خزانه، دارایى محسوب نمى شود و مشمول سود و حق راى و حق تقدم نیست.

صندوق توسعه ملى یکى دیگر از موضوعات شوراى عالى بورس بود، بر اساس لایحه رفع موانع تولید در سال 94 مقرر شده بود 1 %منابع سالانه صندوق توسعه ملى با 2 هدف سرمایه گذارى و بازارگردانى در مواقع اضطرارى به صندوق تثبیت بازار سهام انتقال یابد که این مهم از سال 94 محاسبه خواهد شد، اما سوال اینجاست که مکانیزم کمک رســانى این صندق چگونه است؟ درواقع منابع صندوق توسعه ملى از دلار به سهام شرکتهاى بورسى و در راستاى سیاست جهش تولید تغییر جهت خواهد داد که این موضوع سیگنال مهمى به بازار ارز است و از طرفى پشتوانه نقدشوندگى بازار سهام در تلاطمات و هیجانات بازار خواهد بود.

اما به نظر مى رسد جذاب ترین تصمیم این باشد که ورود بانکها به سرمایه گذارى در بورس آزاد شد، ماجرا از این قرار است که پیشتر بانکها مطابق ماده 16 و 17 ارتقاى نظام مالى کشور مجاز به سرمایه گذارى در بازار سرمایه نبودند که بر اساس مصوبه شــوراى عالى بورس از این مورد مستثنا شدند که اتفاق بسیار مهمى در بازار سهام ایران خواهد بود، البته در این تصمیم شاید باعث شود که بانکها به جاى خرید خانه، زمین و بنگاهدارى، نقدینگى خود را وارد بازار سرمایه کنند که همین امر فضاى تالار شیشه اى را جذاب مى کند.

درهرحال آنچه مسلم است، دولت براى به تپش درآوردن ضربان بورس درصدد یک شــوك اساسى بود تا جلوى سقوط نمودار را بگیرد اما آیا این اقدامات در روز شنبه (امروز) باعث تشکیل صف هاى خرید میلیونى خواهد شد؟ آیا روند نزولى گارد خود را براى صعود باز مى کند؟ واقعیت این اســت که پاســخ این سوالات در گرو رفتار حقوقى و میزان عطش آنها است، اگر سبد حقوقى ها پر باشد بى شک از ساعت اولیه امروز بازار روى خود را به روى ســهامداران سبز مى کند و اگر بازیگر هنوز عطش خرید در کف قیمت را داشته باشد بى تردید تا روز یکشنبه و حتى اوایل ساعات روز دوشنبه سهم هاى ارزنده را خریدارى کرده و پس از آن بازى رشد را شروع مى کند. در نهایت به نظر مى رسد این هفته زمان سوسو زدنهاى نور امید براى سهامداران باشد.

 

فایل صفحه اول روزنامه: دانلود
فایل صفحه مقاله: دانلود

مقالات مرتبط

رسیدن به موفقیت اقتصادى از مسیر قرعه کشى و بخت آزمایى ممکن نیست بیشتر
تله قانون جذب در کسب و کار بیشتر
ترس از شکست عامل عدم موفقیت و پیشرفت بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است