کوچینگ گروهی ماهانه بهمن ماه 1398

کوچینگ ایجاد کننده تغییر و تحول است و کوچ یک شتاب دهنده برای ایجاد تغییر است . برای اینکه تغییرات ماندگار شوند، ما به زمان نیاز داریم تا عادت جدید به طور ریشه ای و اصولی جایگزین شود.در کوچینگ تجربه نشان داده است که با ارتباط حمایتی که بین مراجعه کننده و مربی ایجاد می شود و همراهی مراجعه تا رسیدن به نتیجه مطلوب باعث ایجاد خلاقیت و ایجاد انرژی مضاعف در مراجعه شونده شده و باعث میشود خیلی زودتر نتیجه حاصل شود

+200
زمان برگزاری:

1398/11/18

ساعت برگزاری:

8:45 الی 11:45

هزینه:

160000 تومان

پایان یافته

 

چرا کوچینگ ؟ 

آیا تا به حال پیش آمده که با هدف ایجاد تغییر و تحول در خود و رسیدن به یک مهارت و یا موفقیت با انگیزه بالا ، در یک دوره آموزشی یا سمینار شرکت کرده باشید و بعد از مدتی دوباره تمام انگیزه ها و خواسته های خود را فراموش کرده و یا نسبت به آڼ بی تفاوت شده باشید و به انجام عادت های قبلی برگشته و تغییر و تحولی را که مایل بودید با شرکت در آن دوره یا سمینار بدست آوردید ، به فراموشی سپرده باشید و به هدف مورد نظر نرسیده باشید؟
اکثر افرادی که در این گونه همایشها شرکت میکنند قطعا بعد از پایان این دوره ها به نتیجه مطلوب نمی رسند و دوباره به عادات قبلی خود باز میگردند .کوچینگ یکی از روش های بی نظیر برای غلبه بر بسیاری از این عادات و رفتارها می باشد .
کوچینگ ایجاد کننده تغییر و تحول است و کوچ یک شتاب دهنده برای ایجاد تغییر است . برای اینکه تغییرات ماندگار شوند، ما به زمان نیاز داریم تا عادت جدید به طور ریشه ای و اصولی جایگزین شود.در کوچینگ تجربه نشان داده است که با ارتباط حمایتی که بین مراجعه کننده و مربی ایجاد می شود و همراهی مراجعه تا رسیدن به نتیجه مطلوب باعث ایجاد خلاقیت و ایجاد انرژی مضاعف در مراجعه شونده شده و باعث میشود خیلی زودتر نتیجه حاصل شود .
در کوچینگ (موفقیت مالی) ، تلاش میشود تا با همگام شدن و دادن راهنمایی های لازم و حمایتهای فکری با مراجعه کننده گام به گام پیش رفته و به تنظیم و برنامه ریزیهای اهداف مالی پرداخته و با هدف گذاریها و دادن برنامه ها ، به هدفهای مالی دست پیدا کرد.
این بار کوچینگ ماهانه در تاریخ 18 ام بهمن ماه 98 برگزار خواهد شد. برای تجدید آموزش ها و به روز شدن با وقایع اخیر بازار شرکت در این کوچینگ را به شما دوست و همراه گرامی توصیه می کنیم.


با آرزوی موفقیت روزافزون

تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است