کوچینگ گروهی ماهانه مهرماه 1398

 کوچینگ گروهی

چرا کوچینگ ؟ 

آیا تا به حال پیش آمده که با هدف ایجاد تغییر و تحول در خود و رسیدن به یک مهارت و یا موفقیت با انگیزه بالا ، در یک دوره آموزشی یا سمینار شرکت کرده باشید و بعد از مدتی دوباره تمام انگیزه ها و خواسته های خود را فراموش کرده و یا نسبت به آڼ بی تفاوت شده باشید و به انجام عادت های قبلی برگشته و تغییر و تحولی را که مایل بودید با شرکت در آن دوره یا سمینار بدست آوردید ، به فراموشی سپرده باشید و به هدف مورد نظر نرسیده باشید؟
بسیاری از کسانی که در این گونه سمینارها شرکت میکنند قطعا بعد از پایان این دوره ها به نتیجه مطلوب نمی رسند و دوباره به عادات قبلی خود باز میگردند . کوچینگ یکی از روشهای موثر برای غلبه بر بسیاری از این عادات و رفتارها می باشد .
کوچینگ ایجاد کننده تغییر و تحول است و کوچ یک شتاب دهنده برای ایجاد تغییر است . برای اینکه تغییر ماندگار باشد ، ما به زمان نیاز داریم تا عادت جدید به طور ریشه ای و اصولی جایگزین شود.در کوچینگ تجربه نشان داده است که با ارتباط حمایتی که بین مراجعه کننده و مربی ایجاد می شود و همراهی مراجعه تا رسیدن به نتیجه مطلوب باعث ایجاد خلاقیت و ایجاد انرژی مضاعف در مراجعه شونده شده و باعث میشود خیلی زودتر نتیجه حاصل شود .
در کوچینگ ( موفقیتهای مالی ) ، تلاش میشود تا با همگام شدن و دادن راهنمایی های لازم و حمایتهای فکری با مراجعه کننده گام به گام پیش رفته و به تنظیم و برنامه ریزیهای اهداف مالی پرداخته و با هدف گذاریها و دادن برنامه ها ، به هدفهای مالی دست پیدا کرد .

 

کوچینگ گروهی ماهانه مهرماه 1398


تاریخ برگزاری

1398/8/3


ساعت برگزاری:

8:45 الی 11:45


قیمت

80,000 تومان


پایان یافته


پشتیبانی

در صورت نیاز به پشتیبانی با شماره زیر بر روی واتساپ و یا تلفن تماس بگیرید :تماس با پشتیبانی ...


تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است