استخدام مسئول فنی

ساعت كار مسئول فني طبق قانون كار برابر با 44 ساعت در هفته و با تعيين شيفت مي باشد .

شيفت صبح  ساعت   ............... شيفت عصر .....................  شيفت شب ..............................

تبصره : ساعات ونحوه محاسبه اضافه كاري مطابق قانون كار مي باشد .

هزینه شرکت در این برنامه

2,000 تومان

خرید
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است