تست نیم کره مغز

ابتدا به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید سپس بر روی مشاهده نتیجه کلیک نمایید

توجه داشته باشید هیچ سوالی نباید بدون جواب

نیمکره های مغز هر کدام مسئول وظایف و کارهای خاصی در زندگی هستند. همچنین بر اساس اینکه کدام یک از نیمکره های مغز شما فعالتر است، رفتار و منش و حتی نگرش شما به زندگی تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین خاطر در شناخت بهتر خود و اطرافیانمان بسیار مهم و کمک کننده است که بدانیم کدام نیمکره مغزمان فعالتر است.

آیا خودتان‌ را متخصص‌ تلقی‌ می‌کنید؟

بله

خیر

در برخی زمینه ها