قیمت طلا

X

705

عیار طلا

=

4.608

قیمت هر گرم از طلای مد نظر


قیمت طلای آبشده

وزن طلا

درصد سود

کارمزد

ارزش افزوده

قیمت کل کالا


قیمت خرید

وزن طلا

قیمت کل کالا


قیمت طلای آبشده

وزن طلا

درصد سود

قیمت کل کالا


نـامقیمت پایهگرمقیمت کل
سکه تمام8.133
نیم سکه4.066
ربع سکه2.033
یک گرمی1