موضوع:

بازار نفت

تاریخ انتشار:

1398/6/25

قیمت نفت 25 شهریور

 

نفت برنت


در روزجاری، قیمت نفت برنت با 6.49 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت 66.64 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا هم با 9.32 درصد افزایش با قیمت 59.91 دلار به ثبت رسید.

نفت برنت که در قیاس با ابتدای این هفته با افزایش 6.30 درصدی معادل با 3.95 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در ماهانه نیز شاهد افزایش 13.73 درصدی برابر با 8.05 دلار بوده با وجود اینکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1398/05/25 به قیمت 58.59 دلار داد و ستد شده بود.

نگاهی به نوسانات نفت برنت در ماه های اخیر گویای کاهش 0.59 درصدی معادل 0.40 دلار در بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تغییرات قیمتی نفت برنت در مقایسه یک ساله نیز گویای کاهش 14.68 درصدی آن بوده و قیمت نفت برنت را از 78.11 دلار در روزهای مشابه سال گذشته به قیمت 66.64 رسانده است.

نفت اپک


قیمت نفت اپک نیز در معاملات امروز 60.51 دلار را به ثبت رساند که با کاهش 0.24 دلاری نسبت به هفته گذشته می باشد. این در حالی است که نفت اپک در 6 ماهه گذشته، کاهش 10.07 درصدی برابر با 6.78 دلار را به ثبت رسانده و در دوره زمانی یکساله نیز 20.86 درصد برابر با 15.95 دلار کاهش قیمت در هر بشکه معامله شد.

گزارش قیمت نفت

در معاملات امروز قیمت نفت برنت با 0.13 سنت کاهش نسبت به دیروز به قیمت 64.34 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا با 0.22 سنت معادل 0.38 درصد کاهش قیمت 58.28 دلار را به ثبت رسید.

مشخصات کامل اخبار بیشتر

گزارش قیمت نفت و بازار انرژی

ر معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.53 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 63.61دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.46 سنت معادل 0.8 درصد کاهش 57.34

مشخصات کامل اخبار بیشتر

گزارش قیمت نفت و بازار انرژی

در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 65.31 دلار رسید این در حالی است که...

مشخصات کامل اخبار بیشتر