مقالات

موضوع:

روانشناسی ثروت

تاریخ انتشار:

1398/11/6

تفاوت استراتژی آدم‌های ثروتمند و آدم‌های فقیر

در این بخش سعی داریم تا تفاوت استراتژی آدم‌های ثروتمند وآدم‌های فقیر را بیان کنیم، توجه داشته باشید که در این مبحث کلمه "ثروتمند" و "فقیر" تنها مربوط به زمینه مالی نیست بلکه در تمام ابعاد مربوط به زندگی بشری هست.
«چه بسیارآدمهایی هستند که ازنظرمالی غنی ولی در سایرابعاد زندگی ضعیف و فقیر هستند».
هدف از ثروتمند بودن، داشتن تمام خصوصیات و نکات مثبت در کلیه ابعاد مختلف بشری است.

تفاوت اول:
+ آدمهای ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.
- آدمهای فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

تفاوت دوم:
+ آدمهای ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.
- آدمهای فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

تفاوت سوم:
+ افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.
- افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.


تفاوت چهارم:
+ ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.
- فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

تفاوت پنجم:
+ ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.
- فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

تفاوت ششم:
+ آدمهای ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.
- آدمهای فقیر از ثروتمندان بیزارومتنفر هستند.

تفاوت هفتم:
+ ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.
- فقرا با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

تفاوت هشتم:
+ ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.
- فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

تفاوت نهم:
+ آدمهای ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.
- آدمهای فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

تفاوت دهم:
+ ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.
- فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.


تفاوت یازدهم:
+ ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.
- فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت، پول دریافت کنند.

تفاوت دوازدهم:
+ ثروتمندان به " همه با هم" می اندیشند.
- فقیران به" این یا آن " می اندیشند.

تفاوت سیزدهم:
ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.
فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

 

تفاوت چهاردهم:
+ آدمهای ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.
- آدمهای فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.

 

تفاوت پانزدهم:
+ ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند.
- فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.

 

تفاوت شانزدهم:
+ ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.
- فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.

 

تفاوت هفدهم:
+ آدمهای ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.
- آدمهای فقیرفکرمی کنند که همه چیز را می دانند.

 

 

 

 

مقالات مرتبط

ضعف مدیریت در هزینه ها سرمایه ها را به باد می دهد بیشتر
ضعف در برنامه‌ریزی مالی عامل ورود به بازار ارز و سکه‏ بیشتر
بی توجهی و نادیده گرفتن سرمایه‌های خرد مهمترین عامل تداوم تورم بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است