مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/5/11

جلوگیرى از ریزش با تقویت سهام هاى شاخص ساز

در هفته اى گذشته میزان نقدینگى که از سوى افراد حقیقى وارد بازار بورس شد حدود 11455 میلیارد تومان بود و این یعنى حجم ورودى نقدینگى به تالار شیشه اى 1.3 برابر نسبت به هفته قبل از آن رشد داشته است.

اگرچه این میزان نقدینگى آن هم در یک روز و توسط افراد حقیقى عدد قابل توجهى به نظر مى رسد ولى بورس در 30 تیر ماه تجربه ورود، 3115 میلیارد تومان نقدینگى توسط حقیقى را داشته و این یعنى ما در شرایطى از اصلاح شاخص کل در دهه اول مرداد ماه صحبت مى کنیم که خیل سرمایه هاى خرد در حال سرازیر شدن به بازار است.

درواقع همین میزان ورود نقدینگى باعث شده تا شاخص کل روى حمایت یک میلیون و 800 هزار واحد واکنش نشان دهد و اصلاح به زیر این عدد را غیر محتمل کند. شکى نیست که بازار بورس به شکل پنهان و آرام درحال اصلاح است و عرضه میلیونى و فشار فروش برخى از سهام ها نتوانسته در برابر این حجم از ورودى نقدینگى و عطش خرید مقاومت کند. درواقع افراد حقیقى اصلاح برخى از سهام ها را نه تنها نشانه ریزش ندانسته بلکه به عنوان فرصت ورود قلمداد کرده و منتظر روزهاى سبز آینده هستند.

به عبارت ساده تر بورس به شکل نامحسوس و یا حتى به شکل هوشمند از سوى مسئولان زیرربط؛ درحال اصلاح نوبتى سهام هاى شاخص ساز است تا بازار وارد شوك ریزش نشود. باتوجه به رویدادهاى سه شنبه و چهارشنبه به نظر مى رسد براى این هفته اصلاح نمادهایى نظیر فولاد، فملى، فارس به اتمام برسد و نوبت به اصلاح نمادهاى خودرویى، بانکى و چند نماد مهم پالایشى که جامانده اند برسد.

اگر بخواهیم از منظر تکنیکال شاخص کل را مورد تحلیل قرار دهیم باید گفت بازار نیاز به اســتراحت براى ساخت موج 4 دارد و سپس روندى قوى در موج 5 استارت خواهد زد و در این بین سهام هاى پالایشگاهى که در سبد ETF عرضه مى شوند کمتر از سایر سهام ها و به شکل کاملا ناچیزى اصلاح مى خورند. اما با بررسى شاخص هم وزن به نظر مى رسد اصلاح زمانى تا پایان همین هفته طول بکشد؛ اما اصلاحى عمیق و جدى که به روند خدشه وارد کند مورد انتظار نیست.

آنچه مسلم است، براساس الگوى رفتارى شاخص بورس، اصلاح مردادماه را در مقایسه با اصلاح هاى دو مورد قبلى، باید بیشتر از نوع زمانى دانست تا مقدارى. ضمن اینکه حجم ورودى نقدینگى گواه این است که ارزش سهام ها تا پایان سال افزایش یابد و دو شاخص هم وزن و شاخص کل حداقل در اسفند امسال حداقل به 5 میلیون واحد خواهد رسید. اگر بخواهیم این الگو را بپذیریم پس بهترین شیوه در بازار امروز سهامدارى و بهرمندى از سود مرکب است نه نوسانگیرى

فایل صفحه اول روزنامه: دانلود
فایل صفحه مقاله: دانلود

  1. لینک خبر: جهان اقتصاد

مقالات مرتبط

حل مسئله در تجارت بیشتر
ریسک پذیرى در تجارت بیشتر
تعصبات ذهنی و شناختی بر بازاریابی بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است