مقالات

موضوع:

روانشناسی ثروت

تاریخ انتشار:

1398/7/25

محترمانه نه گفتن را یاد بگیرید

وقتی اولویت های شما مشخص نیست، خیلی ساده است که به هر درخواستی پاسخ مثبت دهید. وقتی بینش آگاهانه و غنی و آینده نگری برای گذراندن روزهایتان ندارید، و تصویری واضح از نتیجه آن ندارید که به شما کمک کند تا روزتان را با دقت بگذرانید، برای دیگران سخت نیست که خواسته های خود را به شما تحمیل کنند.
اگر اولویت هایتان در برنامه ریزی مشخص نشود، اولویت های سایرین در برنامه شما گنجانده می شود! اگر دز مورد بزرگترین اهداف زندگی تان راه حل مشخصی داشته باشید یاد می گیرید با احترام نه بگویید.
موفق ترین افراد تنها بر "برتری" که دارند تمرکز می کنند، به این معنی که بر چیزهایی که به بهترین شکل انجام می دهند و فعالیت هایی که تاثیر زیادی دارند تا زندگی کاری خود را پیشرفت دهند متمرکز می شوند. اگر فقط به مسائل مهم توجه شود، می بینید که نه گفتن به مسائل بی اهمیتی که می خواهند توجه ها را به خود جلب کنند آسان است.

میکاییل جردن بهترین بسکتبالیست تاریخ در مورد قراردادهایش هیچ کاری نداشت، او وقت و انرزی اش را روی آنچه که به بهترین شکل می توانست انجام شود می گذاشت: بازی بسکتبال.
هر چیز دیگری را به دستیارانش محول می کرد. بزرگ جاز، لویس آرمسترانگ وقت خود را صرف فروش بلیط های کنسرت هایش نمی کرد. او فقط روس استعدادش نواختن ترومپت تمرکز می کرد.

نه گفتن به غیر ضروری ها وقت بیشتری به شما می دهد که برای چیزهایی وقت بگذارید که زندگی شما را بهبود ببخشد و کمک کند تا آنچه را که احساس می کنید باید از خود به جا بگذارید، آن را انجام دهید.

مقالات مرتبط

وظایف مشاور مالی بیشتر
ویژگی افراد درونگرا و برونگرا بیشتر
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است