مقالات

موضوع:

روانشناسی ثروت

تاریخ انتشار:

1398/6/25

یک مربی داشته باشید

یکی از موثرترین روش‌هایی که می‌توانید داشته باشید تا زندگی کاری و شخصی موثری را حاصل کنید و سطح متعالی بودنتان را بیشتر کنید این است که یک مربی پیدا کنید تا به شما تعلیم دهد. موفقیت در کسب و کار و در زندگی فرآیندی بهم مرتبط است. تمام آنچه که نیاز داریرد پیدا کنید این است که عادات، انضباط و فنونی را بیابید که دیگران برای به دست آوردن نتیجه از آنها استفاده کرده‌اند. زمانی که گام‌هایی که برداشته را دنبال کنید نتیجه‌ی مثبتی می‌گیرید، زیرا خیلی‌ها آن گام‌هایی را دنبال کرده و موفق شده‌اند. زمانی که کارها سخت پیش می‌رود و یادگیری شما کاهش می‌یابد، مربی شخصی می‌تواند راهتان را روشن کند و مشوقتان باشد. انسان‌های موفق در زندگی خود، مربی‌های زیادی داشته‌اند، کسانی که ضروریات زندگی مفید و موثر را به آنها نشان دادند و هنگامی که به دو راهی می رسیدند در مسیر درست هدایتشان می کردند. آنها با این سوال به خصوص که "لطفاً می‌توانید در این مورد به من کمک کنید؟"، اکثر این مربیان را پیدا کرده‌اند. هیچ کدام از این مربیان از هدیه کردن دانش و تجربه‌شان به آنها امتناع نکرده‌اند. زندگی این افراد بدون وجود مربیان چیزی که اکنون هست نبود.
داشتن مربی یکی از مهم‌ترین ارکان برای به تکمیل رساندن برنامه‌های شخصی و حرفه‌ای است. خیلی‌ها تشخیص داده‌اند که در تمام مراحل زندگی، یکی از بهترین راه‌های ایجاد تغییرات مثبت و نتایج ماندگار در زندگی‌شان مربی داشتن است.

مقالات مرتبط

وظایف مشاور مالی بیشتر
ویژگی افراد درونگرا و برونگرا بیشتر
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است