بحران زندگیت را مدیریت کن

فوراً بحران های زندگیت را مدیریت کن

به لحظه بحران خوش آمدید . مهم نیست شما چه کسی هستید و چه می کنید ، هر شخص یا سازمانی ، مشکلات ، دشواری ها ، تغییرات غیر منتظره و بحران هایی را تجربه می کند که آرامش را از او سلب می کند و باید هر چه زودتر از پیش رو برداشته شود .

طبق بر آوردها ، تمامی مشاغل و اشخاص در هر دو یا سه ماه با یک بحران دست و پنجه نرم می کنند که این بحران اگر به سرعت و به طور موثر تحت کنترل قرار نگیرد ، می تواند حتی بقای شخص و یا شرکت را به خطر اندازد .

هر فرد هر دو یا سه ماه با بحران های شخصی ، مالی ، خانوادگی و یا جسمانی روبروست که می تواند تمرکز او را برهم زده و او را از رسیدن به هدف خود منحرف سازد . تنها از طریق مواجهه با چالش لحظه بحران است که شما به خود و دیگران نشان می دهید که پی و بنیادتان از چیست و واقعا از چه ساخته شده اید .

فیلسوف یونانی در این مورد می گوید : "شرایط انسان را نمی سازد ، بلکه صرفا او را به خودش و همچنین به دیگران نشان می دهد ."

ممکن است بحران به شکل کاهش میزان فروش ، کاهش در آمد و گردش پولی اندک ظهور یابد . شاید شما یکی از مشتریان اصلی خود یا یک معامله بزرگ را از دست دهید وقتی شما در بخشی از کارتان تمام سرمایه خود را از دست میدهید ممکن است با هزینه ها یا تغییرات غیر منتظره ای رو برو شوید . ممکن است افرادی در داخل یا خارج از شرکت مورد فریب و خیانت دئستان و همکارانتان قرار گیرید . این اتفتقات برای همه رخ می دهد .

هر لحظه می تواند لحظه بحران باشد . چرا که ممکن است یک یاز مشتریان بزرگ قبل از پرداخت بدهی اش به شما ، مفلس و بی پول شده و شما را از نظر مالی دچار بحران کند . بانک می تواند حساب بانکی شما را ببندد . یا یکی از منابع عمده در آمد و حاصل از فروش یا وام شما را ببندد . شاید شما به طور غیر منتظره و نا عادلانه از کار خود اخراج شده و خود را بیکار و سرگردان بیابید . شاید از لحاظ خانوادگی ، مالی یا سلامتی دارای مشکل شوید . در همه این موارد ، شما یک مرتبه خود را مقابل یک مانع می بینید ، در یک بحران ، جایی که در آن ، موفقیت مالی یا عاطفی و بقای تان در هاله ای از ابهام قرار می گیرد .

درست از موقعی که شما کارتان را آغاز می کنید با مشکلات ، سختی ها ، شکست هتی موقت و همه نوع چالش رو برو می شوید . آن ها تمامی ندارند هنوز مدت زیادی از مشکل نگذشته که با مشکل دیگری که اغلب بزرگتر و پیچیده تر است مواجه می شوید . چالش های نا گهانی ، مشکلات و بحران ها به خاطر ما هیتشان سرزده و بی اختیار به سراغتان می آیند . آن ها ناخواسته و غیر منتظره بوده و اغلب عواقب بزرگی به همراه دارند . به علاوه آنها گریز ناپذیر و حتمی هستند . نمی توان آن ها را به طور کامل متوقف ساخت .تنها بخشی از معادله چالش – واکنش را که می توان تحت کنترل در آورید ، نحوه واکنشتان به فراز و نشیب های زندگی شخصی و کارتان است . واکنش شما تحت کنترل شماست .

به همین دلیل ، سطح توانایی شخصی شما ، تعیین کننده بقا ، موفقیت ، سلامتی ، شادی و سعادت شماست . از طریق واکنش موثر ، قادر خواهید بود بر چالش های اجتناب نا پذیر که در سراسر زندگی تان با آن ها روبرو می شوید ، غلبه کنید . در تلاش برای یادگیری نحوه واکنش دهی موثر، دانش ، تجربه ، شعور و پختگی شما از پیش رشد یافته و نهایتا به موفقیت دست خواهید یافت .