دانش مالی و سرمایه گذاری

دانش مالی و سرمایه گذاری سکوی پرتاب

ماهیت سرمایه گذاری

واژه ( سرمایه گذاری ) می تواند دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل شود . این واژه می تواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده ، اوراق قرضه ، سهام عادی یا صندوق های مشترک سرمایه گذاری باشد ، اگر چه کسانی به صورت حرفه ای به سرمایه گذاری می پردازند از دارایی های مشهود مانند طلا و املاک برای انجام سرمایه گذاری استفاده می کنند . سرمایه گذاری می تواند دارای درجات مختلف و ریسک پذیری باشد و هر فردی که یک شهروند عادی است و برای گذراندن زندگی فعالیت می کند می تواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کند .

سرمایه گذاری عبارتست از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد . بنا براین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری است . سرمایه گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرما یه گذاران است ، این ثروت شامل مجموعه درآمد فعلی و ارزش فعلی در آمد های اتی است . ( بنابراین ارزش فعلی و مفهوم بهره ربح مرکب می تواند نقش مهمی در فرایند سرمایه گذاری داشته باشد ) . اگر چه سرمایه گذاری دارای جنبه های مختلفی است ولی دو جنبه مهم را دربر دارد . ( تجزیه و تحلیل ) و ( مدیریت ) سرمایه گذاری .

نگاهی گذرا به سرمایه گذاری

سرمایه گذاری وجوه مالی در دارایی های مختلف ، تنها بخشی از کل تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای مالی است که اغلب انجام می دهند . قبل از اینکه افراد سرمایه گذاری انجام دهند هر فردی باید یک طرح کلی مالی را تنظیم کند . اینچنین طرحی باید در بر گیرنده تصمیم گیری مربوط به انجام معامله باشد . به علاوه در خصوص نحوه مالیات ، طول عمر دارایی و میزان سود آوری آن ، تصمیم گیری هایی به عمل آید . سرانجام اینکه این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز ضروری نیز باشد .

فرض کنید که سرمایه گذاران طرح کلی مالی خود را ریخته اند و حالا به دنبال اداره و ارتقای ثروت و دارایی خود از طریق سرمایه گذاری در یک ترکیب بهینه دارای های مالی می باشند . مفهوم ( ترکیب بهینه ) مهم است . برای اینکه ثروت افراد که به صورت دارایی های مختلف نگهداری می شوند باید به صورت واحد ارزشیابی و مدیریت شود . ثروت باید به صورت پرتفلیو مدیریت و ارزشیابی شود . پرتفلیو در بر گیرنده مجموعه سرمایه گذاری یک سرمایه گذار است .

سرمایه گذاری به عنوان حرفه

مطالعه و آموختن سرمایه گذاری باعث ایجاد حرفه و مشاغلی نیز می شود . کسانی که می خواهند در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول شوند باید به مطالعه و آموختن سرمایه گذاری بپردازند .

آموختن اینکه چه چیزباید بخرند ، چه چیز باید بفروشند و چه موقع خرید و فروش بکنند . عملکرد هر سرمایه گذار به وضعیت پرتفلیو آن بستگی دارد و میزان موفقیت آن شخص در حرفه سرمایه گذاری به میزان باز دهی پرتفلیو سرمایه گذار می باشد .

 

تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است