تیمت را بساز

هر چه زودتر تیمت را بساز 

شما بدون بازیکنان بزرگ نمی توانید یک تیم بزرگ را بسازید . این یک حقیقت است . همان طور که این گفته مشهور که می گوید : ( می توانید با بازیکنان خوب ببازید ولی نمی توانید بدون آنها برنده شوید ) . بنا براین چطور بازیکنان خوب را به دست آورید ؟ وقتی صحبت از داشتن نفرات خوب در یک تیم است ، واقعا دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم : یا آنها را تربیت کنیم و یا آنها را با افرادی دیگر جایگزین کنیم . یا از با زیکنانی که هم اکنون در اختیار دارید قهرمان می سازید و یا بیرون رفته و افرادی در خور قهرمانی را استخدام می کنید و آنها را به داخل تیم می آورید .

ساختن یک تیم بهتر ، همیشه از خود شما شروع می شود . به منظور بهبود وضعیت تیم ، افرادی را که در تیم حضور دارند را اصلاح کنید . با پذیرفتن ویژگی هایی می توانید عضو بهتری از تیم باشید و با اصلاح خود به ارزش تیم خود نیز بیفزاییم . اما اگر نقش رهبری را در تیم خودتان بازی میکنید این مطلب اهمیت ویژه ای دارد . چرا ؟ زیرا کارهایی را که دائما از خودتان نشان میدهید می توانید به نحو موثری به دیگران یاد بدهید . این مهم وقتی اتفاق می افتد که علم و عمل فرد یکی باشد . وقتی رفتاری را که توقع دارید هم تیمی های شما از خود نشان بدهند الگوی خودتان قرار دهید .

توانایی خدادادی ممکن است که خارج از کنترل ما باشد اما توانایی انجام دادن کار تیمی تحت کنترل ماست . همه می توانند انتخاب کنند که هم تیمی بهتری باشند . تنها چیزی که برای انجام دادن آن مورد نیاز است ، تجسم کردن ویژگی های یک بازیکن تیمی است . خوتان این کار را انجام بدهید ، به هم تیمی های خود کمک کنید تا آنها نیز همان کار را بکنند تا مجموعه تیم ، عالی عمل کند .

بازیکنان تیمی که از خود انعطاف پذیری و سازگاری نشان می دهند ویژگیهای شخصیتی خاصی دارند  افراد سازگار دارای صفات ذیل هستند

  1. آموزش پذیر هستند
  2. از نظر عاطفی احساس امنیت می کنند
  3. خلاق هستند
  4. به فکر خدمت کردن هستند

چالش های بزگ نیازمند کار تیمی بزرگ است و بیشترین ویژگی که در بحبوحه فشار دشوار یک چالش در بین هم تیمی ها لازم است ، مشارکت است . توجه کنید که نگفتم ( همکاری ) چون  ( مشارکت ) از آن بیشتر است . همکاری به معنای رضایتمندی برای انجام دادن کار با هم است . مشارکت به معنی کارکردن با هم و به جدیت است . کاری که هم تیمی های مشارکت پذیر انجام میدهند بیشتر از فقط کارکردن است . هر فردی چیزی را به میان می آورد که به ارتباط آنها ارزش افزوده داده و اثر هم افزایی به تیم می دهد . جمع جبری یک کار گروهی مشارکتی همیشه بیشتر از بخش هایی از آن گروه به تنهایی است .تبدیل شدن به یک بازیکن تیمی مشارکت پذیر نیاز به تغییر در تمرکز در چهار زمینه ذیل دارد :

  1. بینش : هم تیمی ها را به عنوان شریک ببینید نه به عنوان رقیب
  2. رویکرد : حامی هم تیمی ها باشید نه بد گمان
  3. تمرگز : روی تیم تمرکز کنید نه روی خودتان
  4. نتایج : از طریق تقویت توان خود ، پیروزی ها را به وجود آورید
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است