>
درباره ما

اکثر مردم در مورد مسائل مالی خود خیلی ناشیانه رفتار میکنند . در کجا باید یاد می گرفتند ؟

بیشتر پدر مادر ها الگوی اقتصادی مناسبی نبوده اند . در دوران تحصیل نیز هیچ درس تخصصی تدریس نمی شود که نامش ( چگونه پولدار شوید ) باشد .محیط اجتماعی هم ما را بیشتر به خرید کردن و مصرف گرایی بیش از حد تشویق می کند و چشم و همچشمی انگیزه ای قوی ، برای حاکم شدن مصرف گرایی افراطی در همه جا شده است .

اشخاصی که با آنها معاشرت داریم اکثرا الگوی خوب مالی نیستند و امروزه عبارات زیادی شنیده می شود : که حالا در آمدی برای خرج کردن داریم ، هنوز پول هایمان تمام نشده که در مورد آن صحبت کنیم و یا پول مهمترین عامل زندگی نیست . پول نزد این گونه افراد یک وسیله کسل کننده و ناخوشایند و در عین حال درگیر هزینه ها و مشکلات مالی زندگی می باشیم و دائم در حال تکاپو برای بدست آوردن پول برای رفع هزینه های زندگی هستیم .

قانونی دراقتصاد هست که نشان می دهد هزینه های زندگی تا سطح درآمد فرد افزایش پیدا می کند . مثلا فرد بدون اینکه بداند تا سطح حقوق دریافتی هزینه می کند ، مگر اینکه آن را مدیریت و برنامه ریزی کند و با یک دانش مالی در سرمایه گذاری به کار گیرد .

این موضوع را آدم های موفق می دانند . به همین دلیل یک عادت مهم که این اشخاص برای خود ایجاد کرده اند که ابتدای هر ماه قبل از اینکه در آمدشان را خرج کنند . ابتدا درصدی از درآمدشان را پس انداز و به سرمایه گذاری اختصاص می دهند و هزینه زندگی خود را براساس 100 درصد درآمد خود ، نه ، بلکه کمتر از آن برنامه ریزی می کنند .

این روش 2 نتیجه دارد . یک اینکه هزینه هایشان را هدفمند می کنند و هزینه های غیر ضروری را شناسایی و حذف می کنند ، هزینه های غیر ضروری که هیچ تاثیری در کیفیت زندگی شان ندارد و دوم اینکه با تخصیص تدریجی ولو کم ، بخشی از درآمد خود را به پس انداز و سرمایه گذاری برای آینده بهتر خود می کنند و به تدریج آن ها را به سرمایه گذاری های بزرگتر تبدیل می کنند .

برای موفقیت مالی و ثروتمند شدن ، راه ها و شیوه های متعددی وجود دارد . یکی از این راه ها پیروی از چهار اصل زیر است .

  1. ماهانه درصد معینی از پول خود را پس انداز کنید .
  2. مقدار پول پس انداز شده را سرمایه گذاری کنید .
  3. منابع در آمد خود را افزایش دهید .

از پولی که در اثر افزایش منابع درآمدی بدست آوردید درصدی را ذخیره کنید .