تفاوت را ایجاد کن

کسی هست که تفاوتی ایجاد میکند .... 

جادوی مدیریت

....او کسی جز شما نیست . در کارتان ، در شرکتی که کارمیکنید ، در روابط و معاملات شخصی که انجام میدهید ئ در حرفه و کسب و کارتان ، شما از همه مهمتر هستید .

شما رهبر هستید . بدون توجه به ماموریتی که دارید این گونه فکر کنید ، دیری نمی گذرد که میبینید سعادتمند تر شده اید ، رضایت خاطر بیشتری دارید و سطح درآمدتان افزایش یافته است . رهبر کسی است که کشتی اش را در دل دریاها به ساحل مقصود هدایت می کند .

جان ادایر ، مدبرانه میگوید : ( سکان دار و ناوبر باش اما از موتورخانه بیرون برو ) . مانند یک کشتی ، کار شما دریا نوردی در دل آب های پر امواج است .... هنر سکان داری در این است که از آب و باد ، بیشترین بهره برداری را بکند .

( رهبر کسی است که کشتی را به مقصد می رساند )

رهبر خوب از ویژگی های زیر برخوردار است :

سرعت رهبر ، سرعت گروهی است که او رهبری آنها را بر عهده دارد . همانطور که رالف ولدو امرسون به درستی می گوید : ( یک نهاد ، سا یه امتداد یافته یک رهبر است )

یک رهبر ...... یک ناخدا .......

...... همیشه یک شخص واحد است .

.......او میداند که عملکردش واحدش بستگی به تیم او دارد ..... بستگی به نفرات او دارد . کار گروهی رمز و راز هر کار موفق است .

شما تنها کسی هستید که می توانید افرادتان را در قالب یک گروه یا یک تیم در آورید .

یک رهبر ..... یک سکان دار .......

تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است